Druk op "Enter" om naar inhoud te gaan

Ga je machinaal graven? Hier moet je op letten

0

Machinaal graven is in de bouwsector een veelvoorkomende methode om grond te verplaatsen. Het gebruik van graafmachines en andere machines kan zorgen voor een snellere en efficiëntere uitvoering van grondwerkzaamheden dan met handwerk. Bij het machinaal graven zijn er wel een aantal belangrijke zaken waar rekening mee moet worden gehouden. In dit artikel zullen we ingaan op de belangrijkste zaken waar je op moet letten als je machinaal gaat graven.

Gebruik de juiste machine

De keuze van de juiste machine is één van de belangrijkste aspecten om rekening mee te houden bij het graven met machines. Er zijn verschillende soorten graafmachines beschikbaar, elk met hun eigen functies en eigenschappen. Het is belangrijk om de juiste graafmachine te kiezen voor de specifieke taak die moet worden uitgevoerd. Een graafmachine met een te grote capaciteit kan bijvoorbeeld onnodig veel brandstof verbruiken en de efficiëntie van het werk verminderen. Daarnaast is een grote machine zwaarder, hetgeen problemen kan opleveren met de bodem. Ook is een grote graafmachine minder nauwkeurig dan kleinere machines. Naast de juiste keuze van de machine, is het ook belangrijk om te kijken naar de omgeving waarin het werk wordt uitgevoerd. Bij het machinaal graven kan de machine schade toebrengen aan het omliggende gebied. Het is daarom van belang om voorafgaand aan het werk de omgeving te onderzoeken en eventuele obstakels te identificeren. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door middel van een bodemonderzoek. Zo kunnen mogelijke obstakels, zoals kabels en leidingen, worden opgespoord en vermeden om ongevallen te voorkomen. Om problemen te voorkomen moet je voor het gaven een klic melding aanvragen. Dit kan vaak makkelijk online en de klic melding kosten vallen vaak mee.

Veiligheid boven alles

Veiligheid is een het belangrijkste aspect tijdens alle werkzaamheden. Bij het gebruik van machines kunnen er verschillende gevaren optreden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het omvallen van de machine of het loskomen van een lading, vaak als gevolg van het niet naleven van veiligheidsvoorschriften. Het is belangrijk dat de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd en het personeel goed is opgeleid voordat ze met de machines gaan werken. Daarnaast moet er ook voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn, zoals gehoorbescherming en veiligheidshelmen. In het kader van de veiligheid is het ook belangrijk dat de machines goed worden onderhouden. Door het regelmatig onderhouden van de machines kan voorkomen worden dat ze uitvallen of defect raken tijdens het werk. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties, vertragingen en extra kosten.

Geef een reactie